{
  "id": 108526,
  "procurementProjectId": 74917,
  "parentId": 107868,
  "noticeNumber": "2022-108526",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [
    "Rakennuttaja on julkaissut lis\u00e4kirjeen 1, joka on liitetty hankintailmoitukseen t\u00e4ll\u00e4 korjausilmoituksella. Pyyd\u00e4mme teit\u00e4 huomioimaan tarjouksessanne lis\u00e4kirjeess\u00e4 1 mainitut t\u00e4smennykset, muutokset ja lis\u00e4ykset.",
    "",
    "Lis\u00e4kirje 1 aineisto on ladattavissa projektipankin kansiosta 04 Lis\u00e4kirje 1. Lis\u00e4ksi tehty lis\u00e4kirjeess\u00e4 mainitut muutokset hankintailmoitukseen ja ESPD-lomakkeeseen.",
    "",
    "",
    ""
  ],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 200,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 74917,
    "title": "Myyrm\u00e4en kirkon sis\u00e4ilma- ja peruskorjauksen projektinjohtourakoitsija",
    "contractType": 4,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "ec4d4c8c-4a6f-46d0-2dbb-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Vantaan seurakuntayhtym\u00e4",
        "nationalRegistrationNumber": "0202774-1",
        "nutsCodes": [
          "FI1B1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Asematie 12a",
          "postalCode": "01300",
          "town": "Vantaa",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 505004634",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Timo Kraufvelin",
        "mainUrl": "http:\/\/www.vantaanseurakunnat.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 64,
      "otherContractingAuthorityType": "Seurakuntayhtym\u00e4",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 256,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "45000000",
        "name": "Rakennusty\u00f6t",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": false,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": false,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI",
        "FI1B1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Myyrm\u00e4en kirkko sijaitsee L\u00e4nsi-vantaalla osoitteessa Uomatie 1, 01600 Vantaa"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Vantaan seurakuntayhtym\u00e4 pyyt\u00e4\u00e4 tarjoustanne Myyrm\u00e4en sis\u00e4ilma- ja peruskorjauksen kehitys- ja toteutusvaiheen teht\u00e4vist\u00e4 t\u00e4m\u00e4n tarjouspyynn\u00f6n ja sen liitteen\u00e4 olevien asiakirjojen mukaisesti yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettuna. Hankkeen ehdotus- ja yleissuunnitteluvaihe on suoritettu. Suunnitelmat kehitet\u00e4\u00e4n toteutussuunnitelmiksi yhteisty\u00f6ss\u00e4 valitun projektinjohtourakoitsijan kanssa.",
        "",
        "L\u00e4nsi-Vantaalla Myyrm\u00e4en kaupunginosassa sijaitseva vuonna 1984 valmistunut kolme kerroksinen Myyrm\u00e4en kirkko on yksi suomalaisen modernin ajan arkkitehtuurin merkkiteoksia, jonka on suunnitellut arkkitehti\/akateemikko Juha Leivisk\u00e4. Kerrosalaa kohteessa on 2 817 m2. ",
        "",
        "Myyrm\u00e4en kirkossa on tehty kattavia tutkimuksia liittyen sis\u00e4ilman laatuun jo vuodesta 2001 l\u00e4htien. T\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 kirkko ei ole k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 sis\u00e4ilmaongelmien vuoksi. Kohteessa ei ole toistaiseksi tehty varsinaista kattavaa peruskorjausta, vaan rakenteita, pintamateriaaleja ja taloteknisi\u00e4 j\u00e4rjestelmi\u00e4 on korjattu vuosien aikana tarpeen mukaan. Vuosina 2001\u20132004 kohteeseen on tehty osittainen peruskorjaus. Kohde on tarkoitus ottaa k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n urakan p\u00e4\u00e4tytty\u00e4. ",
        "",
        "Hankkeen tarkoituksena on Myyrm\u00e4en kirkon peruskorjaus, jonka on tavoitteena saada korjattua kirkon sis\u00e4ilman ongelmat huomioiden kuitenkin kirkon rakennushistorialliset arvot sek\u00e4 sen omaleimainen arkkitehtuuri sek\u00e4 teknisten korjaustarpeiden perusteella m\u00e4\u00e4ritellyt korjaustoimenpidekokonaisuudet. Peruskorjauksen yhteydess\u00e4 tilojen k\u00e4ytt\u00f6\u00e4 pyrit\u00e4\u00e4n tehostamaan ja muokkaamaan nykytilanteen tarpeita paremmin palvelevaksi. ",
        "",
        "Kohteen tarkempi sijainti, kehitysvaiheen suunnittelun ja urakan sis\u00e4lt\u00f6 sek\u00e4 muut hankkeen tiedot ilmenev\u00e4t liiteasiakirjoista.",
        "",
        "Kohteen merkitt\u00e4v\u00e4n kulttuurihistoriallisen statuksen vuoksi sis\u00e4tiloissa on rakennushistoriallisesti arvokkaita varusteita, joiden on ehdottomasti s\u00e4ilytt\u00e4v\u00e4 vaurioitumattomina.",
        "",
        "Hankinnan alustava tavoiteaikataulu on seuraava: ",
        "- Projektinjohtourakoitsijan valinta ja hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6s 11\/2022, odotusaika 14 pv",
        "- Projektinjohtourakkasopimuksen allekirjoitus odotusajan j\u00e4lkeen 11\/2022",
        "- Suunnitelmien kehitysvaihe 12\/2022-2\/2023",
        "- Suojaus ja purkuty\u00f6t 1-2\/2023",
        "- Rakentaminen 3-12\/2023",
        "",
        "Hankkeen aikataulu t\u00e4smentyy yhteisty\u00f6ss\u00e4 valittavan projektinjohtourakoitsijan kanssa.",
        "",
        "Asiakirjat ovat saatavilla suomen kielell\u00e4. ",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "Referenssit",
            "weighting": "30"
          },
          {
            "criterion": "Avainhenkil\u00f6t",
            "weighting": "20"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "50"
        },
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 1,
        "value": 12000000,
        "currency": "EUR"
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2022-12-01T00:00:00",
        "endDate": "2023-12-31T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [
        "Tarjouspyynt\u00f6\u00e4 p\u00e4ivitet\u00e4\u00e4n rakennuttajan toimesta ainakin alla olevilla suunnitelmilla, jotka pyrit\u00e4\u00e4n toimittaman hilman kautta kaikkien tarjoajien tietoon viikolla 37\/2022:",
        "- Ammattikeitti\u00f6n yl\u00e4puolisen IV-konehuoneen korotuksen rakennesuunnitelmat ",
        "- Aluevalaistussuunnitelma ",
        "- Turvaj\u00e4rjestelmien osalta s\u00e4hk\u00f6suunnitelmiin tulevat p\u00e4ivitykset",
        "",
        "Yll\u00e4 mainitut asiat julkaistu lis\u00e4kirjeess\u00e4 1."
      ],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/vantaanseurakunnat?id=407888&tpk=35b57874-9c1b-4e41-9e8d-f9c3783a4bef",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Vantaan seurakuntayhtym\u00e4",
      "nationalRegistrationNumber": "0202774-1",
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Asematie 12a",
        "postalCode": "01300",
        "town": "Vantaa",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 505004634",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "Timo Kraufvelin",
      "mainUrl": "http:\/\/www.vantaanseurakunnat.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/vantaanseurakunnat?id=407888&tpk=35b57874-9c1b-4e41-9e8d-f9c3783a4bef",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Timo Kraufvelin",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+358 505004634"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana tarjouspyynt\u00f6 asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakasta laaditaan projektinjohtourakan urakkasopimus laskentavaiheen tiedoilla. Osa kustannuksista voidaan sitoa paketteihin, joiden toteutuva hinta nostaa ja laskee tavoite- ja kattohintaa budjetti- ja toteutuneen hinnan suhteessa erikseen m\u00e4\u00e4ritett\u00e4v\u00e4\u00e4n kustannusnousu- ja riskilis\u00e4varaukseen saakka.",
      "",
      "Projektinjohtourakoitsijana toimii p\u00e4\u00e4urakoitsijana. P\u00e4\u00e4urakoitsijana voi toimia rakennus- tai LVIA-urakoitsija. P\u00e4\u00e4urakoitsija toimii lains\u00e4\u00e4d\u00e4nn\u00f6n ja YSE 1998 - sopimusehtojen tarkoittamana p\u00e4\u00e4toteuttajana ja vastaa ty\u00f6maan johtovelvollisuuksista, ty\u00f6maapalveluista sek\u00e4 ty\u00f6turvallisuudesta.",
      "",
      "Hankintaa ei jaeta osiin, koska hankintayksikk\u00f6 n\u00e4kee jakamisen riskin\u00e4. Kohde on haastava (mm. suojelu) ja monitahoisen hankesis\u00e4ll\u00f6n vuoksi ",
      "tarkkojen urakkarajojen m\u00e4\u00e4ritt\u00e4minen ennen lopullisten suunnitelmien valmistumista n\u00e4hd\u00e4\u00e4n haastavana ja n\u00e4in ollen tarve koordinoida eri ",
      "sopimuskumppaneita voisi vakavasti vaarantaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen. Eri osien yhteensopimattomuudesta saattaa johtaa toteutuksen vaikeuttamiseen ja hankkeen kallistumiseen. ",
      "",
      "Tilaaja edellytt\u00e4\u00e4, ett\u00e4 urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Kohteeseen on mahdollista tutustua sopimalla ajan kiinteist\u00f6esimies Pasi Valiman kanssa (puh. 044 422 0426 \/ sposti. [email protected])."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "45000000",
      "name": "Rakennusty\u00f6t",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [
      "Vaatimukset esitetty ESPD-lomakkeella."
    ],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [
      "Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa m\u00e4\u00e4ritetyn mukaisesti."
    ],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [
      "Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa m\u00e4\u00e4ritetyn mukaisesti."
    ],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": true,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": true,
    "additionalInformation": [
      "Tarjoajilla on mahdollisuus esitt\u00e4\u00e4 tarjouspyynt\u00f6\u00e4 koskevia kysymyksi\u00e4 tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 annettuun m\u00e4\u00e4r\u00e4aikaan menness\u00e4.",
      "",
      "Kysymykset tulee l\u00e4hett\u00e4\u00e4 v\u00e4lilehdell\u00e4 ''Kysymykset ja vastaukset'', josta l\u00f6ytyv\u00e4t my\u00f6s kysymyksiin annetut vastaukset.",
      "",
      "Kysymyksiin pyrit\u00e4\u00e4n vastaamaan mahdollisimman pian m\u00e4\u00e4r\u00e4ajan p\u00e4\u00e4ttymisen j\u00e4lkeen, viimeist\u00e4\u00e4n nelj\u00e4n p\u00e4iv\u00e4n kuluessa kysymysten saapumisesta. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.",
      "",
      "Kysyj\u00e4n nime\u00e4 tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydess\u00e4. Tarjoajan vastuulla on k\u00e4yd\u00e4 tutustumassa esitettyihin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2022-09-18T08:45:10.5586003",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20220916-005646",
  "tedPublishRequestSentDate": "2022-09-16T08:40:54",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "182",
    "no_doc_ojs": "2022\/S 182-513963",
    "publication_date": "2022-09-21T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:513963-2022:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2022\/S 182-513963",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2022-10-10T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 3,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2022-10-11T08:00:00",
      "informationAboutAuthorisedPersons": [
        "Tarjoukset avataan urakkalaskenta ajan p\u00e4\u00e4tytty\u00e4. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. "
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2022-108526",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": true,
  "changes": [
    {
      "section": "II.2.5",
      "label": "Valintaperusteen painoarvo",
      "oldText": [
        "60"
      ],
      "newText": [
        "30"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "II.2.5",
      "label": "Valintaperusteen painoarvo",
      "oldText": [
        "40"
      ],
      "newText": [
        "20"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "II.2.5",
      "label": "Valintaperusteen painoarvo",
      "oldText": [
        "100"
      ],
      "newText": [
        "50"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "II.2.6",
      "label": "Arvo ilman alv:t\u00e4",
      "oldText": [
        "1200000.00"
      ],
      "newText": [
        "12000000.00"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "II.2.14",
      "label": "Lis\u00e4tiedot",
      "oldText": [
        "Tarjouspyynt\u00f6\u00e4 p\u00e4ivitet\u00e4\u00e4n rakennuttajan toimesta ainakin alla olevilla suunnitelmilla, jotka pyrit\u00e4\u00e4n toimittaman hilman kautta kaikkien tarjoajien tietoon viikolla 37\/2022:",
        "- Ammattikeitti\u00f6n yl\u00e4puolisen IV-konehuoneen korotuksen rakennesuunnitelmat ",
        "- Aluevalaistussuunnitelma ",
        "- Turvaj\u00e4rjestelmien osalta s\u00e4hk\u00f6suunnitelmiin tulevat p\u00e4ivitykset."
      ],
      "newText": [
        "Tarjouspyynt\u00f6\u00e4 p\u00e4ivitet\u00e4\u00e4n rakennuttajan toimesta ainakin alla olevilla suunnitelmilla, jotka pyrit\u00e4\u00e4n toimittaman hilman kautta kaikkien tarjoajien tietoon viikolla 37\/2022:",
        "- Ammattikeitti\u00f6n yl\u00e4puolisen IV-konehuoneen korotuksen rakennesuunnitelmat ",
        "- Aluevalaistussuunnitelma ",
        "- Turvaj\u00e4rjestelmien osalta s\u00e4hk\u00f6suunnitelmiin tulevat p\u00e4ivitykset",
        "",
        "Yll\u00e4 mainitut asiat julkaistu lis\u00e4kirjeess\u00e4 1."
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "IV.2.7",
      "label": "Tarjousten avaamista koskevat ehdot",
      "oldText": [],
      "newText": [],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": [],
      "newDate": "2022-10-11T08:00:00",
      "oldDate": "2022-10-10T13:00:00"
    }
  ],
  "isCorrigendum": true,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [
      {
        "url": "https:\/\/valvontakonsultit-my.sharepoint.com\/:f:\/g\/personal\/anne_pursiainen_rapp_fi\/EvBCwSoQ6BJMmM3dtxlV-cwBRR8TrJ7y_aA98LUBojVt_g?e=y2b2Sa"
      }
    ],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": false,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "justWorkingConditions": false,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2022-09-16T08:40:23.4966012",
  "dateCreated": "2022-09-16T08:40:23.1538626",
  "dateModified": "2022-09-21T07:00:11.3270969"
}