{
  "id": 104508,
  "procurementProjectId": 72956,
  "noticeNumber": "2022-104508",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 200,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 72956,
    "title": "Kuhmon kaupungin katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapitourakka",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "282d60b6-1c3c-41e4-2dc4-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Kuhmon kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "0186204-0",
        "nutsCodes": [
          "FI1D8"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Kainuuntie 82",
          "postalCode": "88900",
          "town": "KUHMO",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 447255254",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Jari Juntunen",
        "mainUrl": "http:\/\/www.kuhmo.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 4,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "90620000",
        "name": "Lumenaurauspalvelut",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": false,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": false,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI1D8"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Kuhmon kaupungin Kaupunkiymp\u00e4rist\u00f6n palvelualue pyyt\u00e4\u00e4 tarjousta Kuhmon kaupungin katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidosta kokonaishintaurakkana liitteen\u00e4 olevien urakka-asiakirjojen mukaisesti. Katujen lis\u00e4ksi urakkaan kuuluvat, j\u00e4tevedenpumppamoiden tiet, Hetesuon vedenottamon tie sek\u00e4 haulikko- ja kiv\u00e4\u00e4riratojen tiet asemakaavaalueen ulkopuolelta, mik\u00e4 vaatii my\u00f6s tutustumista alueisiin. Urakoitsijan tulee sis\u00e4llytt\u00e4\u00e4 antamaansa kokonaishintaan sovitun ty\u00f6tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten t\u00f6iden kaikki kustannukset. ",
        "Urakkaan sis\u00e4ltyy katualueella olevien ajoratojen, pys\u00e4kkien, P-alueiden ja kevyenliikenteen kulkuv\u00e4ylien seuraavat talvikunnossapidon ty\u00f6t:",
        "",
        " Auraus ",
        " Sohjon ja polanteen poisto ",
        " Lumen l\u00e4hisiirto ja l\u00e4jitys",
        " Lumen kuormaus ja poiskuljetus l\u00e4jityksest\u00e4, liittymien n\u00e4kem\u00e4alueilta ",
        " (max.1 m:n penkat) sek\u00e4 jalkak\u00e4yt\u00e4vilt\u00e4 ett\u00e4 kevyenliikenteenv\u00e4ylilt\u00e4, jos lumi ei",
        " en\u00e4\u00e4 mahdu penkalle",
        " Liukkauden torjunta (tilaajan hiekoitusepeli)",
        " Lumenkaatopaikan yll\u00e4pit\u00e4minen penkkat\u00f6ineen",
        " ",
        "Keskustan kauppaliikkeiden kohdalla hoidettava alue on asemakaavassa katualueeksi",
        "varattu alue.",
        "Urakoitsijan tulee alueen kunnossapit\u00e4j\u00e4n\u00e4 itsen\u00e4isesti, mukaan lukien s\u00e4\u00e4n p\u00e4ivystys, ",
        "suorittaa urakkaan kuuluvat teht\u00e4v\u00e4t ja ottaa huomioon Kadun ja er\u00e4iden yleisten ",
        "alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain (547\/2005) velvoitteet. Teht\u00e4vien suorituksen ",
        "tulee tapahtua teht\u00e4v\u00e4korttien periaatteiden mukaisesti. ",
        "",
        "Urakka on tarkemmin kuvattu liitteen\u00e4 olevassa urakkaohjelmassa.",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 1,
        "value": 600000,
        "currency": "EUR"
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2022-09-30T00:00:00",
        "endDate": "2024-06-30T00:00:00",
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Tilaaja voi mahdollisesti tehd\u00e4 urakoitsijan kanssa sopimuksen optiovuosista 2024-2025, 2025-2026 ja 2026-2027, mik\u00e4li urakoitsija hoitaa urakan kaksi ensimm\u00e4ist\u00e4 vuotta tilaajan edellytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 tavalla."
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/kuhmo?id=407106&tpk=af738b1e-7bed-4672-9bdf-f4aad6809642",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Kuhmon kaupunki",
      "nationalRegistrationNumber": "0186204-0",
      "nutsCodes": [
        "FI1D8"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Kainuuntie 82",
        "postalCode": "88900",
        "town": "KUHMO",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 447255254",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "Jari Juntunen",
      "mainUrl": "http:\/\/www.kuhmo.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/kuhmo?id=407106&tpk=af738b1e-7bed-4672-9bdf-f4aad6809642",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Jari Juntunen",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+358 447255254"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Kuhmon kaupungin Kaupunkiymp\u00e4rist\u00f6n palvelualue pyyt\u00e4\u00e4 tarjousta Kuhmon kaupungin katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidosta kokonaishintaurakkana liitteen\u00e4 olevien urakka-asiakirjojen mukaisesti. Katujen lis\u00e4ksi urakkaan kuuluvat, j\u00e4tevedenpumppamoiden tiet, Hetesuon vedenottamon tie sek\u00e4 haulikko- ja kiv\u00e4\u00e4riratojen tiet asemakaavaalueen ulkopuolelta, mik\u00e4 vaatii my\u00f6s tutustumista alueisiin. Urakoitsijan tulee sis\u00e4llytt\u00e4\u00e4 antamaansa kokonaishintaan sovitun ty\u00f6tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten t\u00f6iden kaikki kustannukset. ",
      "Urakkaan sis\u00e4ltyy katualueella olevien ajoratojen, pys\u00e4kkien, P-alueiden ja kevyenliikenteen kulkuv\u00e4ylien seuraavat talvikunnossapidon ty\u00f6t:",
      "",
      " Auraus ",
      " Sohjon ja polanteen poisto ",
      " Lumen l\u00e4hisiirto ja l\u00e4jitys",
      " Lumen kuormaus ja poiskuljetus l\u00e4jityksest\u00e4, liittymien n\u00e4kem\u00e4alueilta ",
      " (max.1 m:n penkat) sek\u00e4 jalkak\u00e4yt\u00e4vilt\u00e4 ett\u00e4 kevyenliikenteenv\u00e4ylilt\u00e4, jos lumi ei",
      " en\u00e4\u00e4 mahdu penkalle",
      " Liukkauden torjunta (tilaajan hiekoitusepeli)",
      " Lumenkaatopaikan yll\u00e4pit\u00e4minen penkkat\u00f6ineen",
      " ",
      "Keskustan kauppaliikkeiden kohdalla hoidettava alue on asemakaavassa katualueeksi",
      "varattu alue.",
      "Urakoitsijan tulee alueen kunnossapit\u00e4j\u00e4n\u00e4 itsen\u00e4isesti, mukaan lukien s\u00e4\u00e4n p\u00e4ivystys, ",
      "suorittaa urakkaan kuuluvat teht\u00e4v\u00e4t ja ottaa huomioon Kadun ja er\u00e4iden yleisten ",
      "alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain (547\/2005) velvoitteet. Teht\u00e4vien suorituksen ",
      "tulee tapahtua teht\u00e4v\u00e4korttien periaatteiden mukaisesti. ",
      "",
      "Urakka on tarkemmin kuvattu liitteen\u00e4 olevassa urakkaohjelmassa.",
      ""
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 1,
      "value": 600000,
      "currency": "EUR"
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "90620000",
      "name": "Lumenaurauspalvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [
      "Yrityksen tulee kuulua kaupparekisteriin sek\u00e4",
      "ennakkoperint\u00e4rekisteriin ja jos vieraita ty\u00f6ntekij\u00f6it\u00e4 niin my\u00f6s ty\u00f6nantajarekisteriin. Yrityksen on oltava arvolis\u00e4verovellvollinen ja yrityksen verot ja el\u00e4kevakuutusmaksut tulee olla maksettu. Hyv\u00e4ksytty Luotettava kumppani -raportti k\u00e4y todisteeksi em. vaatimusten osalta.",
      "Yrityksell\u00e4 tulee olla vastuuvakuutus v\u00e4hint\u00e4\u00e4n 500000 \u20ac:n suuruinen.",
      "Yrityksen tai ty\u00f6yhteenliittym\u00e4n yhteenlaskettu liikevaihto edelliselt\u00e4 tilikaudelta tulee olla v\u00e4hint\u00e4\u00e4n 300000 \u20ac.",
      ""
    ],
    "economicCriteriaToParticipate": true,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": true,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [
      "Katso tarjouspyynt\u00f6asiakirjat."
    ],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": true,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [
      "Seuraava tarjouspyynt\u00f6 on joko vuonna 2024 tai 2027."
    ],
    "electronicOrderingUsed": true,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": true,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2022-06-30T07:30:09.0508656",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20220628-005363",
  "tedPublishRequestSentDate": "2022-06-28T07:25:41",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "125",
    "no_doc_ojs": "2022\/S 125-354557",
    "publication_date": "2022-07-01T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:354557-2022:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2022\/S 125-354557",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2022-08-19T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 1,
    "tendersMustBeValidUntil": "2022-10-21T00:00:00",
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2022-08-22T09:00:00",
      "place": [
        " Kuhmo"
      ],
      "informationAboutAuthorisedPersons": [
        "Tarjoukset avataan s\u00e4hk\u00f6isesti Cloudian -hankintaportaalissa Kuhmossa. Tarjoukset avaa hankinnan yhteyshenkil\u00f6."
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2022-104508",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": true,
    "lowCarbon": true,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "listedGreenCriteriaUsed": true,
    "justWorkingConditions": true,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": true,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2022-06-28T07:25:10.8678797",
  "dateCreated": "2022-06-28T07:25:10.2850231",
  "dateModified": "2022-07-01T07:00:13.9669001"
}